A

A+

examedin fast pro

Zarejestruj glukometr

Zarejestruj swój glukometr aby otrzymać dożywotnią gwarancję.

Zarejestruj glukometr

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Invalid Input

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Invalid Input

* jeśli dotyczy
Proszę wpisać adres e-mail

Proszę wpisać swój wiek

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Proszę wybrać jedną z możliwych opcji

Mając świadomość dobrowolności podania danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania glukometru, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AFLOFARM FARMACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95 - 200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, dane kontaktowe: e-mail: examedin@aflofarm.pl, numer telefonu 800 514 515 w następujących celach:

Invalid Input

KLAUZULA INFORMACYJNA

W wykonaniu obowiązku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), AFLOFARM FARMACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200 przy ul. Partyzanckiej 133/151; email: examedin@aflofarm.pl, numer telefonu 800 514 515 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych, uzyskanych w wyniku zarejestrowania glukometru oraz, że :

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem daneosobowe@aflofarm.pl oraz pod adresem siedziby Administratora

2. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to konieczne w celu uzyskania wieczystej gwarancji na glukometr. W razie nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe udzielenie wieczystej ochrony gwarancyjnej na rejestrowany glukometr, ani otrzymywanie informacji marketingowych lub promocyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;

3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rodo (czyli udzielonej Państwa zgody), na podst. art. 6 ust. 1 lit. c Rodo (w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, ciążących na Administratorze, np. na potrzeby prowadzenia ewidencji określonej w ustawie o podatku od towarów i usług) oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na monitorowaniu liczby zarejestrowanych glukometrów, w celu kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytania, w celach marketingowych oraz promocyjnych (np. przesyłanie informacji o promocjach, o produktach i usługach, informowania o konkursach, przeprowadzaniu badań marketingowych, o ile w tym zakresie zostanie udzielona Państwa zgoda) oraz w celu utrzymania wieczystej ochrony gwarancyjnej glukometru;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony gwarancyjnej na glukometr lub do czasu wycofania zgody;

5. odbiorcami przekazanych przez Państwa danych mogą być uprawnione organy lub podmioty, którym Administrator zleca wykonanie określonych usług (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych);

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu;

7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje ustanie ochrony gwarancyjnej dotyczącej glukometru. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres daneosobowe@aflofarm.pl lub na adres siedziby Administratora;

8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Proszę zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zrozumiałem