A

A+

examedin fast pro

Bezpłatna infolinia:
800 514 515

Infolinia czynna od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00

Formularz kontaktowy

E-mail: examedin@aflofarm.pl

Skontaktuj się za pomocą formularza

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Mając świadomość dobrowolności podania danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania glukometru, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AFLOFARM FARMACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95 - 200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, dane kontaktowe: e-mail: examedin@aflofarm.pl, numer telefonu 800 514 515 w następujących celach:

Invalid Input

KLAUZULA INFORMACYJNA

W wykonaniu obowiązku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), AFLOFARM FARMACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200 przy ul. Partyzanckiej 133/151; email: examedin@aflofarm.pl, numer telefonu 800 514 515 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych, uzyskanych w wyniku wypełnienia formularza kontaktowego oraz, że :

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem daneosobowe@aflofarm.pl oraz pod adresem siedziby Administratora

2. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to konieczne w celu przesłanie formularza kontaktowego do AFLOFARM. W razie nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe skorzystanie z formularza kontaktwego, ani otrzymywanie informacji marketingowych lub promocyjnych.

3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rodo (czyli udzielonej Państwa zgody) oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f Rodo, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytania, w celach marketingowych oraz promocyjnych (np. przesyłanie informacji o promocjach, o produktach i usługach, informowania o konkursach, przeprowadzaniu badań marketingowych, o ile w tym zakresie zostanie udzielona Państwa zgoda).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych, bądź do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Państwa zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

5. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych mogą być uprawnione organy lub podmioty, którym Administrator zleca wykonanie określonych usług (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych);

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres daneosobowe@aflofarm.pl lub na adres siedziby Administratora;

8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Proszę zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zrozumiałem